Franzéns Lantbruk AB
Nybble Gård 719 91 Vintrosa
Telefon 019-22 41 69
Vi har investerat i loggmaster på våra traktorer för att ha koll på tidsåtgången. Lagrings silos för spannmål som vi har fått investeringsstöd för från EU